ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Project HOUSE (Projekt DŮM)

V šesté kapitole naší anglické učebnice HAPPY STREET jsme se naučili pojmenovat místnosti a další věci, které se v domě mohou nacházet. Pak jsme knihy odložili a pan učitel nám přinesl výkresy a kartony. Pustili jsme se ve dvojicích do projektování vlastního domečku. Nejdříve jsme si pokoje navrhli a nakreslili. Pak jsme je kompletně popsali anglickými názvy a krátkými texty. A nakonec jsme v rámci výtvarné výchovy celý dům domalovali a ozdobili. Domy vznikly celkem dva – jeden vytvořili děti z 3. A, druhý z 3. B.

Oba výtvory si přijďte prohlédnout na chodbu vedoucí ke školní jídelně, najdete je po stranách.

Ing. Miroslav Mitašik a jeho skupiny AJ z 3. A a 3. B

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *