ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Revolution Train

Žáci 7. A a 7. B navštívili  Revolution Train a prošli si skutečným příběhem o tom, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit. Všichni si odnesli silný zážitek a uvědomili si zodpovědnost za svůj život. Cílem tohoto preventivního programu je motivovat děti ke zdravému způsobu myšlení a odmítavému postoji k návykovým látkám.

Kateřina Kempná

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *