ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Pasování na malého čtenáře

V pátek 19. 5. proběhlo v Městském domě kultury slavnostní Pasování na malého čtenáře.  Děti předvedly rodičům, jak zvládly čtení. Program, ve kterém děti četly a hrály pohádky, byl zpestřen angličtinou a tancem. Na závěr pan ředitel pronesl pár slov a pasoval žáky na malé čtenáře.  Odměnou pro děti byla korunka, pamětní list a krásná kniha plná pohádek. Program se rodičům líbil.

Za 1. A, 1. B, 1. C Mgr. Renáta Tóthová, Mgr. Hana Adamczyková, PaedDr. Lenka Jelínková.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *