ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Exkurze do Prahy

Ve čtvrtek 21. září brzo ráno vyjeli žáci 9. A a 9. B na exkurzi do Prahy. Každý si předem připravil informaci o některém známém místě v Praze a s tím seznámil své spolužáky. Ti si o všem dělali záznam do připravených pracovních listů.

Od 7.30 všichni procházeli známými trasami ještě nepřeplněnými turisty, stihli v poledne slavnostní výměnu stráží na Hradě a před odjezdem vlaku utratili rodičovské peníze při návštěvě nákupního centra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *