ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Karvinská školní liga v miniházené (HAKAŠKOL)

V listopadu se po několikaleté odmlce podařilo obnovit karvinskou ligu základních škol v miniházené pod patronací TJ Sokol Karviná.

Do ligy jsou zapojeny prozatím čtyři základní školy, ZŠ Borovského, ZŠ U Studny, ZŠ Prameny a ZŠ Slovenská. Liga je rozdělena do dvou kategorií, kategorie 12 – žáci 1. a 2. ročníků, kategorie 34 – žáci 3. a 4. ročníků. Pro žáky je vždy připraveno sportovní dopoledne formou vzájemných utkání a dalších soutěžních aktivit.

Ve středu 06. 12. 2023 pokračovala HAKAŠKOL dalším turnajem, tentokrát pro kategorii 12 s pořadatelstvím ZŠ U Studny. Zapálení pro hru v jednotlivých utkáních bylo jasně viditelné. Z ostatních dovednostních aktivit se žákům nejvíce líbila vybíjená míče dvěma družstvy.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *