ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Třetí v ČR! Není to paráda?

Určitě ano. Dne 29. 5. se v Praze setkali vítězové krajských kol, aby se zúčastnili ústředního kola Olympiády ve francouzském jazyce. Mezi nimi i naše Amélie Grimová, která si odskočila z úterního koncertu Permoníku. Soutěžilo se opět ve dvou disciplínách, popis obrázku a konverzace s rodilým mluvčím. Témata dopředu nejsou známá, takže jsou vždy překvapením. Mia zabojovala a přesvědčila porotu, že umí a získala ocenění za krásné třetí místo.

Srdečně blahopřeji a děkuji za reprezentaci školy. Zároveň přeji, aby nadšení (nejen Amélii) vydrželo co nejdéle.

G. Matulová

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *