ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Soutěž žáků 1. stupně ve šplhu

Ve středu dne 24. ledna se konala soutěž žáků 1. stupně ve šplhu. Zúčastnilo se jí celkem 39 žáků. Soutěžili zvlášť chlapci a dívky a to ve dvou kategoriích.

První kategorii tvořili žáci 2. a 3. tříd, ve druhé kategorii soutěžili žáci 4. a 5. tříd. Všem zúčastněným moc děkujeme a vítězům gratulujeme!

Vítězové jednotlivých kategorií:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *