ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

5. setkání v rámci projektu Learning BEAUTY

5. až 9. března 2018 proběhlo v naší Základní škole Borovského v Karviné 5. mezinárodní setkání projektu spolupráce škol Learning BEAUTY, který je zaměřen na podporu technického vzdělávání, spolufinancované v rámci programu Evropské unie Erasmus+.

Hlavním cílem projektu je prohloubení spolupráce středních odborných školy a základních škol jak rovněž propagace technického vzdělávání pomoci zajímavých workshopu, kurzů a soutěží pro žáky ZŠ.

 

Závěrečný den setkání

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *