ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Exkurze do polského dolu Guido

Ve čtvrtek 10. května navštívili žáci osmých tříd naší školy v rámci projektu Erasmus+ Learning Beauty důl Guido v polském městě Zabrze, kde sfárali nejprve do hloubky 172 m, aby si prohlédli, jak vypadala těžba uhlí od konce 19. do začátku 20. století, a potom do hloubky 320 m, kde si prohlédli, jak vypadá těžba uhlí v současnosti. Průvodce nám pustil různé typy kombajnů, dopravníkové pásy, ventilaci apod., abychom si dovedli představit podmínky, při kterých horníci těží uhlí. Součástí dolu jsou i koncertní a plesový sál a restaurace.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve střední škole s dlouhým názvem Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ve městě Wodzisław Śląski, která s naší školou na projektu Learning Beauty spolupracuje. Tady si žáci po přivítání ředitelkou a zástupkyní školy prohlédli několik nejnovějších učeben, zaměřených na 3D tisk, robotiku, mechatroniku apod. a jednu velmi zvláštní učebnu – uměle vytvořenou, ale velice reálně vypadající štolu, ve které se studenti učí zacházet s důlními stroji a další činnosti a kde i vykonávají praktické zkoušky. Navíc jsme si byli prohlédnout krásný školní sportovní areál školy.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *