ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Just dance

Hodiny hudební výchovy, to nejsou jen informace o skladatelích, hudebních žánrech,… to je také rytmus, tanec. A my rádi tančíme s just dance.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *