ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Městské kolo základních škol v atletickém čtyřboji

Ve středu 30. května 2018 proběhlo na školním hřišti ZŠ a MŠ Borovského městské kolo základních škol v atletickém čtyřboji.

Mladší žáci a žákyně vybojovali postup do okresního kola a obsadili první místo. Starší žáci a žákyně se shodně umístili na 3. místě.

Všem úspěšným atletům blahopřejeme.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *