ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Cambridge English pre-testing

ZŠ a MŠ Borovského prepares candidates for Cambridge English Qualifiations

Ve školním roce 201819 pokračujeme ve spolupráci s jazykovou školou Hello a naše škola ZŠ a MŠ Borovského splnila všechna kritéria k tomu, aby mohla být přípravným centrem ke Cambridge zkouškám.

Na škole probíhají od září celkem čtyři kroužky, které připravují žáky na Cambridge YLE v úrovních Starters, Movers and Flyers po celý rok. Žáci navštěvující přípravné kroužky se pak mohou přihlásit na jaře k řádným zkouškám, které taktéž budou probíhat na naší škole. Letos navíc můžeme nabídnout dětem finanční příspěvek na vykonání jarních zkoušek.

17. září 2018 proběhlo pre-testování žáků. Testování absolvovalo celkem 47 žáků z 3. – 9. tříd, a to ve čtyřech úrovních – YLE Starters, Movers, Flyers a KET. 30 z nich si vyzkoušelo část speaking, jež standartně není obsahem pre-testů.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *