ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Pohlednice z prázdnin

POHLEDNICE Z PRÁZDNIN

Celé letní  prázdniny a také ještě v září probíhala soutěž „napříč“ celou školou a zapojili se do ní žáci, třídní i netřídní učitelé a také ostatní zaměstnanci školy.

Je nutno pochválit naše prvňáčky, kteří se už do školy nemohli dočkat a do soutěže se zapojili také.

Poslali jste celkem 154 pohlednic z různých koutů světa a takhle vypadá výsledné pořadí tříd.

Pořadí tříd prvního stupně:

 1. místo – 5. A
 2. místo – 4. B
 3. místo – 2. A
 4. místo – 5. C
 5. místo – 3. B, 1. A, 2. B
 6. místo –  4. A
 7. místo – 1. C
 8. místo –  3. A, 5. B
 9. místo – 1. B
 10. místo – 4. C

Pořadí tříd druhého stupně:

 1. místo – 7. A
 2. místo – 8. A
 3. místo – 9. A
 4. místo – 6. A, 6. B
 5. místo – 9. B
 6. místo –  7. B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *