ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

MŠ Na Kopci na návštěvě u nás

V pátek 5. 10. naši školu navštívili předškoláci z MŠ Na Kopci. Děti si prohlédly prostory školy, nahlédly do vyučování a zapojily se do některých aktivit ve třídách. Dětem se u nás líbilo, odnesly si sladkou odměnu. Těšíme se na další společné setkání!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *