ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Školní kolo soutěže ve šplhu

ne 21. 11. 2018 ve 14 hod. se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže ve šplhu. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. První kategorii tvořili chlapci a děvčata ze 2. a 3.tříd a v druhé kategorii byli chlapci a děvčata ze 4. a 5. ročníků. Této soutěže se zúčastnilo 40 žáků.

V 1. kategorii byl z chlapců na 3. místě Pečonka Alexandr, na 2. místě skončil Uchytil Lukáš a vyhrál Sebastian Suchánek. Z dívek byla na 3. místě Laura Antalová, na 2. místě Emily Hudcová a zlaté umístění připadlo na Dorotku Jedličkovou.

Ve 2. kategorii se na 3. místě z chlapců umístil Kryštof Lenhert, 2. skončil Radim Malatinský a zlato si odnesl Dominik Kiedroň, který měl nejlepší čas vůbec, tj. 3,49 sekund. Z dívek se na 3. místě umístila Witasková Karolína, 2. byla Natálie Lalíková a zlato obsadila Petra Vrublová. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci, vítězům gratulujeme a těšíme se opět za rok na dalším utkání.

Sláva vítězům, čest poraženým a sportu zdar.

Učitelky Mgr.Szabó, Mgr. Němcová a Mgr. Carbolová

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *