ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Abeceda peněz

Dne 29. 11. 2018 byl pro třídu 5. B den s velkým D. Již měsíc visel ve škole plakát a mohli se ho všichni před budovou české spořitelny zúčastnit. Žáci měli možnost si svými výrobky vydělat nějaké penízky a naložit s nimi, jak by si přáli. Veškerý volný čas věnovali výrobě všelijakých dárkových předmětů z různého materiálu. Nejvíc ze všeho si ale velkou pochvalu zaslouží rodiče těchto dětí, protože napekli spoustu dobrot, ať sladkých či slaných, nechyběl ani horký punč a zázvorový nápoj, křížaly, sušené hříbky, levandule… Akci považuji za velmi zdařilou, dětem se moc líbila a myslím, že mohou být právem pyšní na necelých 13 tisíc korun.

třídní učitelka Mgr. Leona Szabó

5. B v TV POLAR

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *