ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Vánoční den v 3. B

V pátek 21. 12. proběhl v 3. B „Vánoční den“. Tento den se děti již neučily, ale zazpívaly si koledy, vyrobily vánoční přáníčka a povídaly si o vánočních zvycích. Během dopoledne si pochutnaly na výborném cukroví a ochutnaly exotické ovoce, které pro děti přinesla maminka Veroniky Hudcové. Na závěr si děti vylosovaly a rozbalily vánoční dárečky, ze kterých měly velkou radost!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *