ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

„Hádej, hádej, hadači“

Naše spřátelená družina ZŠ U Lesa si k nám opět přišla zasoutěžit. 28. 2. 2019 totiž proběhl v naší družině další ročník hry „Hádej, hádej, hadači“. Zvolení zástupci si vyzkoušeli svou paměť, postřeh, slovní zásobu i odhad. Vítězné družstvo bylo z naší družiny (na fotografii bohužel chybí jeden člen týmu), ale všem se soutěžení moc líbilo. Pro ilustraci fotografie dvou předmětů, jejichž funkci děti odhadovaly. Děkujeme za návštěvu družině ZŠ U Lesa a příští rok se zase budeme těšit.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *