ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce

V úterý 2. dubna proběhlo krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Naši školu reprezentoval Jakub Seriš z devátého ročníku, který musel prokázat své konverzační schopnosti v kategorii A2. Improvizovat rozhovor s rodilým mluvčím, rozumět poslechovému cvičení a správně reagovat na otázky není pro každého snadné, chce to dobré znalosti jazyka a velkou dávku fantazie. Kubovi se podařilo vybojovat třetí místo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *