ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Školní kolo dopravní soutěže

Dne 3. 5. 2019 se na venkovním hřišti naší školy konalo školní kolo dopravní soutěže.

Soutěžily dvě kategorie. I. Kategorii tvořil 5. a 6. ročník a II. Kategorii 7. a 8. ročník. Družstvo tvořili vždy 2 dívky a 2 chlapci z každé třídy.

Na hřišti bylo připraveno 9 stanovišť s různými překážkami. Poté žáci vyplňovali testy, kde museli odpovědět na 20 otázek. Vítězili žáci, kteří obdrželi nejvíc správných odpovědí z testu a nejméně trestných bodů z jízdy zručnosti.

V I. kategorii se na 3. místě umístil Tomáš Tesař (5. C), na 2. místě Lukáš Wojaczek (5. B)

a 1. místo získal Adam Cielecki (6. B).

V II. kategorii skončila na 3. místě Simona Pavlásková (7. B), na 2. místě Lukáš Kanclerz (8. A) a jako 1. Matěj Ganczarczyk (8. A).

V celkovém umístění tříd se na 3. místě umístila 5. A, na 2. místě skončila třída 5. B a 1. místo získala třída 7. B.

Dopravní soutěž považuji za velmi zdařilou, chtěla bych tímto všem zúčastněným pogratulovat a určitě si to příští rok opět zopakujeme. Chtěla bych zároveň poděkovat třídě 9. B, kde žáci pomáhali jak s chystáním dráhy, tak i bodováním na jednotlivých stanovištích.

I když loni se dopravní soutěž nekonala, chtěla bych, aby se ti nejlepší v příštím roce zúčastnili i městského kola. To si ale vyžaduje ještě spoustu dalších informací o poskytování 1. pomoci v dopravních situacích, na které bych se chtěla v příštím roce zaměřit.

Organizátoři soutěže: Mgr. Leona Szabó a Mgr. Kristýna Dušičková

Zprávu zpracovala: Mgr. Leona Szabó

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *