ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Den Země 2019

Letos se do této soutěže, která proběhla již sedmým rokem, zapojila z naší školy třída 5. B.

Téma znělo „FANTAZII SE MEZE NEKLADOU“ a náš výrobek „DRAK“, který jste i vy byli na náměstí v Karviné 26. dubna podpořit, vyhrál nakonec 2. místo. Jsme za to velmi rádi, že jsme mohli naši školu reprezentovat, a že získané penízky použijeme např. na náš výlet.

Zpracovala třídní učitelka Mgr. Leona Szabó

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *