ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Super holka, super kluk

Dne 5. 6. 2019 uspořádala školní družina akci s názvem „Super holka, super kluk“. Každá třída si zvolila své zástupce, o kterých si myslí, že jsou nejzručnější, nejšikovnější a nejpohotovější. Děti si mohly poměřit schopnosti v disciplínách jako přenášení lentilek slámkou, šroubování matiček na rychlost nebo napojování kancelářských sponek. Soutěžení děti moc bavilo, a i pro fanoušky to byly velmi napínavé souboje.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *