ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Výlet 1. A a 2. B

Sláva – nazdar výletu… tuto písničku si notovali 18. 6. 2019 malí výletníci z 1. A a 2. B. Děti zavítaly do Valašského muzea v přírodě, kde se seznámily s některými řemesly a s životem našich předků. Zde navštívily školní budovu, mlýn, kovárnu a kostel. Školáky vítaly kachny, ovečky, krávy, pozdravil je taky kačer a veselý kozel, který na ně vykukoval z okýnka svého chlívku. Na Ranči Bučiska čekala na děti střelba z kuše, jízda na koni, rybolov, skákaly na trampolíně a v pytli, prohlédly si okolní stáje. V pohádkovém lese se setkaly s rožnovským loupežníkem, plnily naučně-zábavné úkoly a hledaly poklad. Tento den si všichni moc užili.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *