ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Netradiční hodina dějepisu

Občas se snažím o zpestření výuky dějepisu prvky dramatické výchovy. Tentokrát jsme se třídami 7. A a 7. B zavítali do středověku a povídali si o rytířích. Součástí hodiny bylo i dramatické ztvárnění legendy o rytíři Rolandovi, který se střetl s Maury v době panování Karla Velikého. Tohoto úkolu se zhostili chrabří a udatní hoši z obou sedmiček, a musím říct, že se ctí. Kromě zmíněné dramatizace a povídání o rytířské výzbroji, pasování na rytíře či rytířských ctnostech, si žáci zkusili vyplnit i rytířský kvíz a vyrobit svůj vlastní erb. Věřím, že na tyto hodiny plné zážitků jen tak nezapomeneme. Přikládám pár fotek. Daniela Dominová, vyučující dějepisu. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *