ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Oslava 30. výročí sametové revoluce

Přípravy na oslavu 30. výročí sametové revoluce probíhaly po celý týden. V jednotlivých třídách se žáci seznamovali s okolnostmi, které provázely 17. listopad 1989. Na prvním stupni jim o tomto období vyprávěly většinou třídní učitelky, na druhém stupni se tohoto úkolu chopili učitelé občanské výchovy. Třídy měly za úkol společnými silami vyzdobit třídu a také vytvořit výstup. Někdy byla výstupem třídní nástěnka, někdy to byly různé vytvořené plakáty, které vytvořili sami žáci. Ti nejmenší se seznámili s tím, jak vypadá státní vlajka.

V pátek 15. listopadu jsme společně s panem zástupcem Mgr. Barczokem obešli všechny třídy na prvním a na druhém stupni.  V jednotlivých třídách jsme žákům kladli různé otázky, byli jsme zvědaví, co si z hodin pamatují. Vyprávěli jsme si třeba o tom, co je to, když člověk není svobodný a jaké to mohlo být těžké pro některé lidi či rodiny před rokem 1989. Nebo jsme se doptávali, jestli ví, proč si vyzdobili třídu. Musím uznat, že nás velmi mile překvapili, kolik si toho pamatovali nebo věděli i z vyprávění rodičů či prarodičů. Všechny třídy si svým aktivním přístupem zasloužily body do školní bodovací soutěže.

Za žákovskou radu D. Dominová   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *