ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Maškarní rej

Ve středu 4. 3. 2020 se nám družina roztancovala. V tělocvičně školy totiž proběhl Maškarní rej. Děti si zatancovaly na oblíbené písničky, zasoutěžily a zahrály hry, například tanec ve dvojicích s míčky mezi čely nebo hru Molekuly, kde se museli seskupovat podle vyřčeného počtu. Vyzkoušeli si svůj smysl pro rytmus, sluch, ohebnost i šikovnost a odcházeli s úsměvem na tváři. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *