ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Městské kolo přehlídky dětských recitátorů

Městské kolo přehlídky dětských recitátorů

V úterý 25. ledna 2020 se v KSVČ Juventus uskutečnilo Městské kolo přehlídky dětských recitátorů. Konkurence byla obrovská, což svědčí o stále větší oblíbenosti práce s mluveným slovem, diváci slyšeli spoustu nádherných textů a poroty měly velmi těžký úkol, rozhodnout, kdo bude naše město reprezentovat v okresním kole 6. 3. 2020.

Naše škola vyslala celkem 15 soutěžících ve čtyřech kategoriích. No a jak dopadli?

O. kategorie – žáci 1. tříd

  1. místo – Tina Swaczynová a René Kostelník (1. B)
  3. místo – Tadeáš Musiolek (1. B)

I. kategorie – žáci 2. a 3. tříd

  1. místo – Barbora Veselá (2. C), Amélie Grimová a Marie Káňová (3. B)

II. kategorie – žáci 4. a 5. tříd

  2. místo – Veronika Hudcová (4. B)
  3. místo – Tereza Kovářová (5. B)

III. kategorie – žáci 6. a 7. tříd

  2. místo – Jakub Zatloukal (6. C)
  3. místo – Jacqueline Monique Mamiaková (6. B)

IV. kategorie – žáci 8. a 9. tříd

  2. místo – Richard Sikora (9. A)
  3. místo – Valentýna Kostelníková (8. A)

Všem reprezentantům patří obrovské díky za skvělou reprezentaci a výhercům 1. a 2. míst držíme palce v okresním kole.

Monika Káňová

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *