ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

„Sladkovodní rybolov“

Dne 30. září 2020 se 15 žáků třídy 6. A zúčastnilo projektového dne na téma „Sladkovodní rybolov“. Projekt byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části, která probíhala ve škole, se seznámili se základními informacemi týkající se sladkovodních ryb a rybolovu formou pracovních listů a rybí poznávačky. Praktická část probíhala ve spolupráci s odborníky Českého rybářského svazu v parku Boženy Němcové. Počasí nám bohudík vyšlo a děti si samy u vody vyzkoušely svoji trpělivost a schopnost manipulovat s udicemi. Většina se dočkala svého kýženého cíle v podobě krásných úlovků. Přesvědčte se sami. Petrův zdar!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *