ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Cambridge zkoušky 2020

Cambridge zkoušky 2020 navzdory uzavření škol v březnu nakonec proběhly!

Dne 25. září 2020 proběhly na ZŠ a MŠ Borovského zkoušky Cambridge English, a to ve třech úrovních.

  1. YLE Starters
  2. YLE Movers
  3. KEY for Schools

Ad1 YLE Starters – zkoušku absolvovaly tři děti
Ad 2 YLE Movers – zkoušku absolvovalo devět dětí
Ad 3 KEY for Schools – zkoušku absolvovalo celkem 18 žáků, všichni byli úspěšní

Původně měla zkouška proběhnout v dubnu 2020, ale vzhledem ke COVID situaci byla přeložena na září.

Starší žáci sedmých, osmých a devátých tříd, kteří se připravovali na své první tzv. „professional“ zkoušky v jazykové úrovni A2,  pravidelně od konce března pracovali online v platformě Google Classroom v rámci Anglického klubu a jejich snaha a píle přinesla své ovoce. Zkoušku KEY for Schools všichni úspěšně složili a deset žáků dokonce dosáhlo na horní bodovou hranici a na svých certifikátech se mohou pochlubit úrovní B1.

Chtěla bych také jménem školy i žáků poděkovat Magistrátu města Karviná, který vyčlenil částku 30 000 Kč jako příspěvek na poplatek za tyto mezinárodní jazykové zkoušky pro naše žáky. 

Celá částka byla rozpočítána mezi všechny děti.

Všem dětem, malým i velkým, blahopřejeme k jejich velkému úspěchu.

Mgr. Kateřina Kempná

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *