ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Pasování na Malého čtenáře

Ve středu 16. června proběhlo ve všech 1. třídách Pasování na Malého čtenáře. Sice bez přítomnosti rodičů, ale stejně slavnostně. Nejdříve každý předvedl panu řediteli, jak už umí číst, orientovat se v textu nebo dávat hádanky. Potom je pan ředitel slavnostně mečem pasoval na malé čtenáře. Čtenáři dostali certifikát, záložku a samozřejmě také knihu.

Velká pochvala patří všem prvňáčkům, protože se naučili krásně číst i přes letošní ztížené coronavirové podmínky.

 

POLAR TV

 

Třída 1. A

 

Třída 1. B

 

Třída 1. C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *