ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

PYTHAGORIÁDA 2021-22

Ve čtvrtek 4. 11. se uskutečnilo školní kolo Pythagoriády. 

Letos se změnily podmínky soutěže, soutěží žáci 6. – 9. ročníku a kategorie pro pátý ročník byla zrušena. Úspěšným řešitelem je soutěžící s 10 a více body. Letos jsme příliš úspěšní nebyli. Nejlepších výsledků jsme dosáhli v kategorii 6. ročníku, kde jsou dva úspěšní řešitelé – Tomáš Čech z 6. A a Richard Mazurek ze 4. C, oba nasbírali 10 bodů.

V ostatních ročnících není podle podmínek soutěže úspěšný řešitel, ale pochvalu si zaslouží Tomáš Godál z 8. C, který získal 9 bodů, a doufáme, že bude také pozván do okresního kola.

V 9. ročníku byl nejúspěšnější Ondřej Zvoneček z 9. A s 8 body.

Kategorie pro 7. ročník byla velice náročná, nejlépe uspěl Lukáš Pletnický.

Všem účastníkům děkujeme za účast a úspěšným řešitelům gratulujeme!

V prosinci se uskuteční okresní kolo, ve kterém přejeme pozvaným žákům hodně úspěchů!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *