ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

„Clilování“ v 1. A

Hodiny výtvarné, pracovní a hudební výchovy jsou v 1. A obohaceny o krátké vstupy v anglickém jazyce. Tentokrát bylo ve výtvarné výchově integrováno i učivo z prvouky. Nejdříve si děti zopakovaly názvy druhů ovoce, které sklízíme na podzim. V anglickém jazyce pojmenovaly potřebné pomůcky, připomněly si také slovní zásobu Colours. Novou slovní zásobu Fruits si děti osvojovaly přirozeným způsobem – kreslením. A protože už znají více než polovinu písmen české abecedy, pokusily se názvy ovoce napsat v anglickém jazyce. A jak se prvňáčkům dařilo? Fotografie prozradí více.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *