ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Turistický minikurz

Od 13. do 15. 6. se mohli žáci devátých tříd zúčastnit „turistického minikurzu“. Ze 44 žáků této možnosti využilo jen 23. Co žáci tyto 3 dny dělali? Hned v pondělí byl na programu výšlap, tedy spíš výplaz, na Lysou horu. Ten už některé znavil natolik, že se dalších aktivit vzdali.

Večer potom jsme nocovali ve škole, přestože jsme měli připravené stany, počasí nás zahnalo pod střechu.

V úterý jsme na kolech zajeli do nedalekých Věřňovic, kde jsme přesedli na kanoe a spluli Olši po soutok s Odrou. Vraceli jsme se ke škole opět na kolech. I tento den prosel účastníky a do třetího dne nastoupilo už jen 16 turistů. Noc předtím jsme si popovídali u ohně a po spánku v chladných stanech jsme ve středu jeli na kole na exkurzi do elektrárny v Dětmarovicích. Po návratu kurz úspěšně skončil. Úspěšně, protože se nikdo nezranil, měli jsme jen jeden defekt na pneumatice a Olši ochutnaly pouze 3 dvojice z jedenácti.

Bohužel i tento mikrokurz byl pro některé asi příliš náročný a čtvrtina účastníků ho z různých důvodů neabsolvovala celý.

Závěrečné poučení: milí žáci, více se hýbejte a méně seďte u svých elektronických hraček!

Všichni, kteří se kurz dokončili, prokázali nejen skvělou kondici, ale i skvělou kázeň, chování. Byl na ně spoleh a klidně bychom s nimi zažili ještě něco podobného.

N. Barczok, K. Feber, M. Káňová

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *