ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

První starověké olympijské hry pro šesté třídy

Minulý pátek, 17. 6., se na naší škole konaly první starověké olympijské hry pro šesté třídy. Žáci se rozdělili do pěti řeckých městských států a vyzkoušeli si některé olympijské disciplíny – běh, hod diskem, hod oštěpem, zápas (přetahovaná), skok daleký a závody vozatajů. Vítězným státem se stala Sparta, jejíž členové byli korunováni olivovými korunami. Žáci si program užili a my se těšíme, že i příští rok zopakujeme tuto akci i pro další ročníky.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *