ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Anna Franková

Učit se? Vždyť máme po přijímačkách! Tyto věty se pravidelně ozývají z úst deváťáků. Proto jsme několik hodin českého jazyka v 9. C pojali trochu jinak. Rozdělili jsme se do skupin a v rámci těchto skupin ještě do tzv. expertních skupin odborníků na Annu Frankovou, holocaust, historii a design. Našim úkolem bylo vyhledat v textech, na internetu a časové ose potřebné informace. Ty pak zpracovat do společného plakátu a svou práci samozřejmě odprezentovat. Vznikla krásná díla, která vystavíme v prostorách školy.  A jak se nám pracovalo? Podle sebehodnocení to bylo fajn, zábavné a vlastně jsme se dozvěděli spoustu nových informací. Podívejte se sami…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *