ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Exkurze do koncentračního tábora Osvětim

Ve středu 7. 6. se žáci osmých tříd vydali na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim a Březinka.

Nejdříve jsme s průvodci prohlédli tábor Osvětim. Dozvěděli jsme se spoustu informací a zajímavostí o “životě” v táboře. Mnohým z nás běhal mráz po zádech. Nejsilnějším zážitkem byl pro nás vstup do plynové komory, kde jsme se potkali s izraelskou skupinou, komorou se rozléhal tichý zpěv, lidé se dotýkali zdí a se slzami v očích se modlili. 

Poté jsme se přemístili asi do 3 km vzdálené Březinky, tábora smrti, kam chodili vězni pěšky a také ho sami vybudovali.

Exkurze byla velice zajímavá a poučná. Uvědomili jsme si, jaké hrůzy a nepravosti se v období 2. světové války děly, jak ohavně se může zachovat člověk k člověku. Jsem vděčný za to, že žiju dnes, v míru, mezi lidmi, které mám rád.

Tomáš Kubicius, 8. A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *