ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Slavnostní předávání certifikátů Cambridge English

TODAY IS A BIG DAY – tohle heslo se neslo příjemným slavnostním odpolednem, kdy si celkem 34 našich žáků převzalo své Cambridge certifikáty – 17 dětí uspělo u dětských YLE zkoušek v úrovních Starters a Movers a 17 žáků uspělo s úžasnými výsledky v úrovních KET a PET – a že by mohl někdo už v sedmé nebo osmé třídě odmaturovat? I to je možné – VŠEM MOC BLAHOPŘEJEME.

Děkujeme jazykové škole Hello v Ostravě za spolupráci. Velký dík patří Štěpánu Musiolkovi, žákovi 8. A a jednomu z úspěšných kandidátů, za klavírní vystoupení a zpestření dnešního slavnostního dne.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *