ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Městské kolo v přespolním běhu karvinských škol

Dne 21. 9. 2023 proběhlo městské kolo v přespolním běhu karvinských škol o pohár primátora statutárního města Karviná. Naši školu reprezentovalo 24 závodníků. Nejlepšího umístění dosáhla Marie Káňová ze 7. B. V kategorii mladších žákyň obsadila krásné 1. místo, Tomičková Veronika z 9. A v kategorii starší žákyně obsadila 2. místo a Jan Miškář z 6. A získal 3. místo v kategorii mladší žáci. Gratulujeme!

Sportovní zpravodaj Jiří Janík

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *