ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Elegantní den

Ve středu 28. března ku příležitosti Dne učitelů vyhlásila žákovská rada „Elegantní den“. Úkolem žáků bylo dodržet předepsaný dress code – dívky si musely obléct šaty či sukni, chlapci tmavé kalhoty, košili, na druhém stupni museli přidat kravatu či motýlka.

Po předchozích tematických dnech naše „elegantní porota“, která jednotlivým třídám přidělovala body do celoškolní soutěže tříd, očekávala, že se většina žáků opět zapojí, ale to, jak tento den některé třídy pojaly, jim vyrazilo dech! Nejen, že i chlapci prvního stupně měli kravaty či motýlky, ale spousta chlapců celé školy měla kompletní obleky, vestičky, elegantní obuv a dívky vypadaly jako princezny! Chlapci z 3. A si elegantní doplňky vzali i ke cvičebnímu úboru do tělocviku. Navíc žáci, kteří dodrželi předepsaný dress code byli odměněni tím, že v tento den byli chráněni před jakýmkoli typem zkoušení. Děkujeme také učitelům a vedení školy za zapojení se do tohoto dne.

Vyvrcholením tohoto dne bylo, že žáci všem svým paním učitelkám předali ke Dni učitelů kytičku, někteří přidali i drobné dárečky v podobě přáníček či sladkostí, páni učitelé byli obdarováni klobáskou.

Všem zúčastněným děkujeme za to, že se na tomto dni podíleli a proměnili tak školu v krásné elegantní prostředí.

Je vám tedy jasné, že porota to tentokrát neměla jednoduché a bonusových bodů padlo historicky nejvíce! A jak tento den zamíchal pořadím soutěže tříd?

 

1. stupeň

 

2. stupeň

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *