ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

EXIT TOUR aneb Music connect people

Ve středu 20. 3. přivítali žáci a učitelé druhého stupně astronomické jaro burácející tělocvičnou a preventivním dnem Exit tour aneb, jak jsme si to nazvali my, Music connect people, a to doslova. 

Americký raper Rokstedy rozproudil krev i v těch nejzarputilejších odpůrcích rapu, po prvních dvou písních jsme nadšeně opakovali jeho gesta, „taneční“ variace, byli součástí vystoupení při opakování frází.

Po tomto rozproudění a prolomení obav z toho, co nás čeká,  jsme se rozešli do jednotlivých učeben, kde nás již očekávali skvělí lektoři a jejich poutavé besedy na témata jako O nemoci AIDS, Život v závislosti, Láska a přátelství, Charakter nebo image, Jak přežít s rodiči, Moc slov, O poruchách příjmu potravy, Jak si nenechat ublížit, Světová náboženství a sekty, dvě třídy absolvovaly hry na stmelení kolektivu a 6. A spolu se 7. A měly možnost prakticky využít své dovednosti získané v hodinách anglického jazyka při komunikaci s americkými členy týmu.

Celá akce nemohla být zakončena jinak než bouřlivým vystoupením Rokstedyho.

Všichni jsme si odnesli spoustu myšlenek, které nám vířily hlavou ještě následující den.

Doufáme, že si akci co nejdříve znovu zopakujeme.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *