ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ve Svahu 775/1a

734 01 Karviná-Ráj

+420 596 312 054

zs@borovskeho.cz

pondělí až pátek

07:00 - 15:30

Den Otevřených dveří

V úterý 26. března 2019 zůstaly dveře ZŠ a MŠ Borovského v Karviné i po vyučování otevřené. Odpoledne patřilo budoucím zvídavým prvňáčkům a jejich rodičům, kteří si přišli prohlédnout prostory školy. Pro malé návštěvníky byla připravena celá řada rozmanitých aktivit.

V hudebně děti měly možnost zazpívat si, zatančit i pořádně zabubnovat, v učebně přírodopisu zase prozkoumat „svět“ pod mikroskopem. Nejen malé, ale i velké návštěvníky nadchli Lego roboti prohánějící se po místnosti a také zaujala 3D tiskárna. V nově zrekonstruované učebně cizích jazyků připravený výukový program všem ukázal, že i anglický jazyk se dá učit hrou. Své znalosti si děti ověřily při plnění zábavných a zajímavých úkolů na interaktivní tabuli, zručnost v dílničce při zatloukání hřebíků a obratnost v překážkové dráze v tělocvičně. Děti se svými rodiči si prohlédly také první třídu a prostory školní družiny, kde se hrálo maxi Člověče, nezlob se. Po celé odpoledne zvala Kavárnička hosty k příjemnému občerstvení. Domů si děti odnášely kromě zážitků také pamětní list a klíč od školy z 3D tiskárny.

Těšíme se na další společná setkání.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *